Schueberfouer: Daag vun der Solidaritéit

vum Patrick Kleeblatt

Wann et verständlech ass dat och ee Forain un éischter Stell ee Geschäftmann ass, esou muss awer och erlâabt sinn dorops hinzeweisen, dat d’Forainen sech hirer sozialer Verantwortung bewosst sinn. An et ass zuer Traditioun ginn dat d’Forainen all Joer sozial Projêten ënnerstëtzen.

Fir de Roger Pelzer, President vun der AECF (Association Europénne des Commerçants-Forains asbl) ass dann och den Daag vun der Solidaritéit ee wichtege Moment, fir deen hien sech anzesetzen verstéet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Um Densdeg 30.August wor et dann och nees esou wäit an d’Visteuren vun der Fouer konnten sech dervun iwerzéegen. Direkt hannert der Hâaptentrée hâaten sech d’Mataarbechter vun der asbl „Île aux Clowns“ an „Médecins sans Frontières“ niddergelôs, fir engersäits hir Organisatioune virzestellen, mee och gudd Stëmmung ze verbréeden.

Ënnert engem klengen Zelt hun si d’Visiteuren agelueden um engem „Quiz“ déel zu huelen, wou et dann sëllech kleng Präisser ze gewannen gouf. Fir dat Participanten awer elo och eng éierlech Chance sollten kréien beim Quiz als Gewënner erfirzetrieden, hâten sech och ee puer prominent Gäscht ugeschloss.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Als Ënnerstëtzung woren d’Buergermeeschtesch vun der Staad, d’Lydie Polfer an de Chamberspresident, Mars di Bartolomeo ugetrueden. Si hun zesummen mat den Vetrieder vun den Organisatiounen derzou bäigedroen dat all Participant den gestallten Frôen och Ried an Äntwert konnten ginn.

Alles an allem ee gelongent Event, déen de Marc Heil, Direkter vun der asbl „Île aux Clown“ an den Paul Delaunois, Direkter vun MSF natiirlech och genotzt hun fir hir Aarbecht de Visiteuren virzestellen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

île aux Clowns

D’Zil vun der Organisatioun ass et, d’Liewensqualitéit an den Encadrement vun Kanner an eeler Leit a Kliniken oder ânere sozialen Ariichtungen ze verbesseren. Gläichzäiteg hëllefen d’Clownen de Mataarbechter vun dësen Ariichtungen an och de Familljen a Frënn d’Atmosphär an der Geminschaft ze entspânen an den Zesummenhalt am Team ze vertsäerken.

D’Zilgrupp sinn also all d’Persounen, ob Kand oder Senior, déi duerch Krankhéet oder Isolatioun en enger schéierer Situatioun sinn. D’Île aux Clowns gréet kéen Honoraire fir hiren Optrëtt, fir all déenen, déi eng Opmonterung dréngend noutwenneg hunn, och d’Méiglechkéet ze ginn, d’Clowen ze invitéiren.

ILE AUX CLOWNS a.s.b.l.
1, Plteau du Rham - 2427 Luxembourg
T. +352 27 47 82 90 - info@ileauxclowns.lu
web: http://ileauxclowns.lu
Spendenkonto: BCEE LU36 0019 4155 3263 5000 BIC: BCEE LULL

Médecins sans Frontières

D’Hëllefsorganisatioun ass zanter 30 Joer zu Lëtzebuerg aktiv. D’primär Aarbecht vun MSF Lëtzebuerg ass d’Sensibiliséierung an d’Informatioun vun de Leit. Et géet natiirlech och drëms Fongen ze sammelen fir d’Interventiounen um Terrain ze finanzéieren.

26 fest Mataarbechter huet MSF um Standuert Lëtzebuerg, déi ënnerstezt ginn vun ronn 62 Bénévolen. Iwert 26.000 aktiv Donnateuren droen derzou bäi dat déi sëllech Projeten réaliséiert kënne ginn. Zanter ee puer Méint huet MSF sech derzou entschéed keng finanziell Hëllef vun der Eu an seng Memberslänner unzehuelen. (D’Erklärung fannt der hei: MSF Institutions Européenes)

Médecins sans Frontières
70, rue de Gasperich - 1617 Luxembourg
Tel: + 352.33.25.15
Web: http://www.msf.lu

Spendenkonten:

CCP LU751111000048480000  BIC: CCPLLULL
BCEE LU520019165575634000  BIC: BCEELULL
BIL LU440021141000000000  BIC: BILLLULL
BGL BNP PARIBAS LU480030339600421000  BIC: BGLLLULL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *